0904.001.212

Cung Cấp Thiết Bị Điện Chiếu Sáng

“Alpha trở thành nhà tư vấn, đầu tư, sản xuất, cung cấp dịch vụ và giải pháp chiều sáng đèn pha led, đáng tin cậy hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng công nghiệp, sản xuất kết cấu thép hàng đầu Việt Nam”

Điều này đạt được thông qua:
* Tập trung xây dựng năng lực cốt lõi.
* Không ngừng xây dựng đồng bộ chiến lược, thị trường, thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp, lợi thế cạnh tranh, chất lượng sản phẩm, nhân lực và tài chính.
* Kết hợp những thế mạnh sẵn có trên cơ sở tôn trọng và hợp tác nhằm nâng cao những tiêu chuẩn và đạt được đẳng cấp vượt trội trên thị trường.
* Từng bước hướng tới xuất khẩu sang các thị trường có năng lực cạnh tranh thấp hơn