0904.001.212

NHÀ MÁY 3H VINA

Dự Án Nhà máy 3H VINA FACTORY

– Địa điểm: KCN Yên Phong, Bắc Ninh
– Quy mô: 60.000 m2
– Tổng vốn đầu tư: 8.175.200.000 VNĐ
– Nhà máy sản xuất:Kết cấu thép tương đương: 417.18 Tấn
– Hoạt động chính:Gia công, chế tạo, vận chuyển và lắp
dựng hạng mục kết cấu thép

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ
ALPHA VIỆT NAM

Chờ Cập Nhập..